Būk etiškas!

Darbas su informacija neapsiriboja jos paieška ir sugebėjimu ją rasti. Naudojantis kitų autorių darbais (straipsniais, knygomis ir pan.) savo moksliniuose darbuose, svarbu juos tinkamai cituoti, suprasti etiško elgesio su informacija principus. Kokia informacija Jums reikalinga bei kur ją rasti, aptarta jau išvardytuose moduliuose, o šiame modulyje bus supažindinama, kaip tinkamai ją naudoti, kad nebūtų pažeistos autorių teisės.

Rašydami mokslo darbą, nepamirškite, jog jis turi būti originalus savarankiškai parašytas kūrinys, o naudodamiesi kitų autorių kūriniais, kai minite kitus autorius savo darbuose, svarbu juos tinkamai identifikuoti citatomis, nuorodomis.

Jeigu kito autoriaus darbas ar jo dalis yra perrašoma ir pateikiama kaip savo (be nuorodų į originalius šaltinius), toks darbas vadinamas plagiatu. Tokiu darbu yra pažeidžiamos jame naudojamų kūrinių autorių teisės.

Plagiatas – svetimo kūrinio (mokslo, meno, literatūros) arba kūrybinės minties, idėjos pasisavinimas; svetimo kūrinio išleidimas savo vardu.

Netiketas (angl. netiquette: net + etiquette)

Dirbant internete, svarbu paisyti ir tam tikrų normų, kad nebūtų pažeista formalios ar bendruomenėje egzistuojančios etikos normų internete sąlygos. Pirmiausia įsidėmėtina, kad internetas nėra skirtas skelbti bet kokio turinio informaciją. Nors cenzūra formaliai neegzistuoja, tačiau tai nesuteikia teisės platinti žalingo turinio neskelbtiną arba draudžiamą skelbti informaciją, kurią numato LR galiojantys teisės aktai.

 • patikrinkite el. pašto gavėjų adresus prieš išsiųsdami laišką;
 • atsiklauskite el. laiško siuntėjo dėl galimybės persiųsti jo laišką kitiems;
 • siunčiamų priedų su el. laišku dydis neturėtų viršyti 50 Kb.;
 • visada įrašykite laiško antraštę, atspindinčią laiško turinį;
 • venkite frazių ir žargono, kurio gali nesuprasti kitose šalyse gyvenantys laiško gavėjai;
 • nurodykite, jei naudojatės kitų asmenų frazėmis el.laiške;
 • nepamirškite el. pašto siuntėjo informacijoje įrašyti savo vardą ir pavardę, kad iš karto būtų matoma nuo ko yra gaunamas el. laiškas;
 • siųsdami oficialius el. laiškus, naudokite el. pašto adresą, kuris sudarytas iš jūsų vardo ir pavardės;
 • atsakydami į el. laišką, siųstą grupei žmonių, iš pradžių perskaitykite ką parašė kiti;
 • rašykite trumpus, logiškus ir atitinkančius temą el. laiškus;
 • atrašydami stenkitės vengti emocijų ar žodžių, kurių vėliau galite gailėtis;
 • neprisijunkite prie tokių temų pokalbių svetainėse, kurios jus erzina ar įžeidžia;
 • jei pokalbis tampa įžeidžiantis, nutraukite jį;
 • nesiųskite įžeidžiančių ar menkinančių pranešimų kitiems;
 • atsakingai vartokite tiek didžiąsias ir mažąsias raides, tiek įvairius skyrybos ženklus, kurie galėtų būti įvairiai interpretuojami ir netinkamai suprantami (pvz., didžiosios raidės gali būti suprastos kaip agresyvus pasisakymas).

Atsakingas elgesys internete su svarbiais duomenimis

Dirbant elektroninėje erdvėje, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į informaciją, jos gavimo būdus, perdavimo procesus, bet ir į savo privatumą internete. Naudodamiesi įvairiomis paslaugomis internete, įgaunate daug įvairių prisijungimo vardų ir slaptažodžių prie įvairiausių sistemų. Bene vienintelis juos jungiantis klausimas – asmeninių duomenų apsauga ir saugumas. Visos sistemos daugiau ar mažiau rūpinasi duomenų apsauga, tačiau pirmiausia už tai yra atsakingas pats asmuo.

Pasitelkus specialias programas, internete be didesnių sunkumų galima sužinoti, ką konkrečiu metu veikė vienas ar kitas interneto vartotojas. Lietuvoje asmens duomenų apsauga paliekama paties interneto vartotojo atsakomybei, todėl rekomenduojame atsakingai elgtis ir su savo asmenine informacija (prisijungimo duomenimis), skelbiama internete.

Stengiantis nenukentėti, patariama kurti sudėtingus slaptažodžius, saugotis asmens duomenų rinkimo programų (angl. spyware), nuolat atnaujinti programinę įrangą (tai leistina tik originaliai programinei įrangai), naudoti ugniasienes, saugoti savo asmeninius kompiuterius nuo fizinio kontakto su pašaliniais, ignoruoti įtartinus elektroninius laiškus (ypač tokius, kuriuose prašoma patvirtinti kokios nors sistemos asmens duomenis ir pan.).

Asmeniniai prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai

Tai yra svarbus saugumo internete klausimas. Atsakingai elgiantis su prisijungimo duomenimis, sumažinama rizika nukentėti nuo programišių (angl. hacker) neteisėto pasinaudojimo jūsų duomenimis, prarasti svarbius duomenis.

 • kurkite ilgus slaptažodžius (mažiausiai iš septynių simbolių);
 • slaptažodžiuose naudokite neįprastas didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir raidžių kombinacijas (slaptažodžių kūrimo sistemos jautrios didžiosioms ir mažosioms raidėms);
 • skaičius įtraukite antrojoje ir šeštojoje slaptažodžio pozicijose;
 • nekartokite to paties simbolio du kartus;
 • naudokite atsitiktinius skaičius ir raides;
 • nenaudokite savo, šeimos narių ar draugų vardų, pavardžių, gimimo datų ir pan.;
 • nenaudokite konkretaus žodžio;
 • nenaudokite skaičių, kurie pakeistų atitinkamas raides;
 • nenaudokite iš eilės einančių raidžių ir skaičių;
 • nenaudokite iš eilės klaviatūroje einančių raidžių;
 • kurkite slaptažodžius, kuriuos patys galite atsiminti, tačiau aplinkiniams jie neturėtų jokios reikšmės;
 • nenaudokite to paties slaptažodžio prisijungimui prie skirtingų sistemų;
 • slaptažodžius keiskite mažiausiai kas pusę metų (el. bankininkystės sistemų saugumo sumetimais to reikalaujama dažniau).

Susikūrus sudėtingus slaptažodžius, būtina imtis tinkamo jų saugojimo:

Išskirtinas asmeninių prisijungimo duomenų prie Vilniaus universiteto informacinės sistemos, elektroninio pašto, VPN ir licencijuotų elektroninių informacijos išteklių saugumo klausimas. Tai yra prisijungimo duomenys, kuriais saugoma svarbi jūsų asmeninė informacija. Be to, naudojantis VU bibliotekos licencijuotais elektroniniais informacijos ištekliais, viena svarbiausių sąlygų yra jų naudojimas asmeniniais mokslo tikslais, todėl savo asmeninių prisijungimo duomenų prie jų perdavimas kitiems – yra nusižengimas VU bibliotekos taisyklėms, už kurių pažeidimus imamasi atitinkamų veiksmų.

Etiškas elgesys su elektronine informacija

Daug mokslinės informacijos, tinkančios jūsų mokslo darbams, galite rasti internete. Todėl svarbu žinoti, kad bet kuris interneto šaltinis, kaip ir spausdintas, panaudotas darbe, taip pat turi būti tinkamai aprašomas. Tai galioja ne tik tekstams, bet ir vaizdo bei garso įrašams, nes tai taip pat yra kažkieno intelektinė nuosavybė.

Net jei informacija yra laisvai prieinama ir leidžiama platinti (atviros prieigos mokslinė informacija, laisvai prieinami vaizdai, vaizdo įrašai ir pan.), oficialiuose darbuose ji turi būti tinkamai aprašoma.

Asmeninėms reikmėms bet kokia informacija taip pat turi būti naudojama atsakingai, nepažeidžiant autorių teisių apsaugos reikalavimų (neplagijuoti, nepasisavinti kitų autorių kūrinių, neperdirbti ir t.t.). Tai apima ir kompiuterinę programinę įrangą.

Lietuvoje kompiuterinės programos yra laikomos autorių teisių objektu, todėl už nelegalų jų naudojimą gali būti numatyta teisinė atsakomybė.

Licencijuojamų elektroninių duomenų bazių duomenys gali būti kopijuojami (perkeliami į kompiuterį, spausdinami ir pan.) tik nedideliais kiekiais (1 straipsnis iš 1 žurnalo arba iki 20% elektroninės knygos vieno prisijungimo metu). Griežtai draudžiama kopijuoti informaciją ištisai. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, kėlimas į internetą ar naudojimasis komerciniais tikslais – draudžiamas.

Citavimas ir autorių teisės

Autorių teisės

Autorių teisių apsaugos ženklas (pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, 12 straipsnį)

Autorius arba kitas autorių teisių subjektas gali pranešti visuomenei apie savo turtines teises, panaudodamas autorių teisių apsaugos ženklą ©, šalia prirašydamas autoriaus arba kito autorių teisių subjekto vardą (pavadinimas) ir kūrinio pirmojo išleidimo metus.

LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas saugo autoriaus/ių kūrinį, kuris yra apibrėžiamas kaip originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos.

 • knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos;
 • kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai;
 • rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai);
 • dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat scenarijai ir scenarijų planai;
 • muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto;
 • audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos;
 • skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip pat scenografijos kūriniai;
 • fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai;
 • architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai);
 • taikomosios dailės kūriniai;
 • iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis; <...>
 • išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, muzikinės aranžuotės, statinės ir interaktyvios interneto svetainės ir kiti išvestiniai kūriniai);
 • kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas;
 • teisės aktų, oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentų, nurodytų šio Įstatymo 5 straipsnio 2 punkte, neoficialūs vertimai.

Autorių teisės išvestiniams kūriniams ir rinkiniams taikomos nepažeidžiant autorių teisių į kūrinį ar kūrinius, kurių pagrindu buvo sukurtas išvestinis kūrinys arba sudarytas rinkinys, bet netaikomos duomenims ar medžiagai, nesantiems autorių teisių objektais, iš kurių sudaryta duomenų bazė.

 • idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys;
 • teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai;
 • oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai;
 • oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;
 • įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;
 • folkloro kūriniai.

Kadangi idėjos ir mintys nėra saugomas autorių teisių objektas, tai jos gali būti naudojamos be autoriaus sutikimo. Tačiau teiginiai, pažodžiui atkartojantys kitų autorių mintis, turėtų būti pateikiami kaip citata. Galima šiuos teiginius išdėstyti ir ne pažodžiui, t.y. perfrazuojant ar interpretuojant, tačiau kaip ir pirmuoju atveju, atskleidžiant šaltinį. Viešai skelbti kūrinio tekstą moksliniame darbe, naudojant kito autoriaus originalias idėjas ar mintis ir nenurodant jų autoriaus, yra neetiška. Todėl dera literatūros šaltiniuose nurodyti, kokiais autoriais ir jų darbais remtasi rašant mokslinį darbą. Paprastai perpasakojant kitų autorių mintis skliausteliuose nurodoma autoriaus pavardė (jei autoriaus nėra, rašomas šaltinio pavadinimas), šaltinio publikavimo metai ir, jei cituojama konkreti teksto dalis, – puslapis.

 1. atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;
 2. išleisti kūrinį;
 3. versti kūrinį;
 4. adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;
 5. platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;
 6. viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;
 7. viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;
 8. transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

Išreiškiant originalų kito autoriaus tekstą (ištisą sakinį, pastraipą), autoriaus idėjas ar mintis originaliai atpasakojant, analizuojant, remiantis kitų autorių pateiktais duomenimis, yra būtina pateikti nuorodą (citavimas).

Citata – tai trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, pateikiant nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale.

LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas leidžia atgaminti nedidelę išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą, kaip citatą kitame kūrinyje be kūrinio, iš kurio paimta citata, autoriaus ar kito to kūrinio autorių teisių subjekto leidimo, jeigu toks atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas neviršija citavimo tikslui reikalingo masto. Cituojant turi būti nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas, jeigu jis yra nurodytas kūrinyje, iš kurio citata paimta.

Todėl jeigu cituojate kito autoriaus kūrinį ar jo dalį pažodžiui, jis turi būti aiškiai išskiriamas kabutėmis arba kursyvu. Cituojama turi būti tiksliai. Turi aiškiai matytis cituojamos dalies pradžia ir pabaiga. Citatos išskiriamos kabutėmis arba kursyvu ir pažymimos bibliografine nuoroda/išnaša, nurodant autoriaus vardą, pavardę, kūrinio pavadinimą ir  leidimo duomenis bei puslapį, iš kurio ėmėte citatą. Kabučių nereikia, jei tekstą atpasakojate ar analizuojate. Šiuo atveju tik nurodote, iš kur buvo paimti duomenys. Nuorodos reikia ir tais atvejais, kai darbe naudojamos kito autoriaus parengtos schemos, diagramos, paveikslėliai, statistiniai duomenys ir pan.

Galima cituoti praleidžiant kito autoriaus kūrinio vietas (sakinį ar žodžius), tuomet citatoje tai reikia pažymėti ženklu <...>.

Citavimo reikalavimai

Mokslinis darbas neturi priminti citatų rinkinio, sudaryto tik iš kitų autorių kūrinių ar jų dalių, nurodant šių kūrinių ar jų dalių autorius. Toks darbas nebus laikomas savarankišku.

Cituoti reikėtų negausiai ir atsakingai atrinkus. Jeigu rašote kokio nors teksto analizę, citata gali būti naudojama kaip pavyzdys. Cituojant galima parodyti, kad į analizuojamą problemą galima pažiūrėti ir kitu aspektu. Citata gali būti argumentų pagrindas. Jos turi būti aptariamos ir įvertinamos, o ne „įmetamos“ į tekstą be jokio argumentavimo.

 • Citavimas turi būti sąžiningas (citavimo sąžiningumą apsprendžia citavimo tikslas; sąžiningo citavimo tikslas gali būti, pvz., kitų autorių idėjų, teiginių, nuomonės atskleidimas, analizė, autorių kūrinių apžvalga, kritiškas kelių autorių idėjų gretinimas,  kritinės nuomonės argumentavimas ir pan.);
 • Citavimo apimtis turi neviršyti citavimo tikslui reikalingo masto (galima cituoti tiek, kiek reikia, kiek būtina konkretų tikslą pasiekti);
 • Cituojant turi būti nurodytas citatos šaltinis ir autorius, jei jis nurodytas kūrinyje, iš kurio paimta citata;
 • Cituojama gali būti nedidelė kito autoriaus kūrinio dalis (išskyrus cituojant nedidelės apimties kūrinius, pvz., aforizmą, miniatiūrą);
 • Cituoti galima tik viešai išleistus ar kitaip viešai paskelbtus kūrinius. Kūrinio viešas paskelbimas, viešas išleidimas siejamas su pagrįsta visuomenės teise susipažinti su šiuo kūriniu.

Bibliografinių nuorodų (naudotos literatūros) sąrašas mokslo darbe

Pagal nusistovėjusią praktiką, bibliografinių nuorodų sąrašai, išnašos sudaroma remiantis fakulteto metodiniais nurodymais, kurie taikomi konkretaus fakulteto studentų darbams. Juose nurodomi konkretūs darbų reikalavimai: apimtis, forma, dalys, pateikimo tvarka ir pan., taip pat ir bibliografinių nuorodų sudarymo taisyklės. Jos galioja tik tam fakultetui, kurio yra parengtos. Patartina naudotis savo fakulteto metodiniais nurodymais.

Nesant tokių nurodymų, galima naudotis VU Komunikacijos fakulteto patvirtintais metodiniais nurodymais: Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika. Metodika yra sudaryta remiantis Lietuvos standartais LST ISO 690 ir LST ISO 690-2, o tai reiškia, kad ji yra tinkama ir teisinga, ir niekas negali pasakyti, kad sąrašas parengtas blogai. Naudojantis šia metodika, reikia nuosekliai laikytis jos visame darbe ir pagrįsti tuo, kad ji parengta pagal Lietuvoje galiojančius standartus.

Informaciją reikia registruoti labai tiksliai ir nuosekliai, kiekvieną darbe panaudotą šaltinį aprašant pagal spaudinių aprašo taisykles. 

Atsižvelgiant į šaltinio tipą, naudojami skirtingi spaudinių aprašo elementai.

 • Pirminė atsakomybė (autorius). Autoriaus pavardė rašoma didžiosiomis raidėmis, vardas (arba inicialas) rašomas po kablelio. Po kiekvieno asmenvardžio dedamas kabliataškis (jei keli autoriai).
 • Antraštė. Antraštė rašoma taip kaip šaltinyje. Antraštė išskiriama kursyvu.
 • Laikmenos rūšis (privaloma elektroniniams dokumentams). Nurodoma laužtiniuose skliaustuose.
 • Laida (leidimas). Dokumento laida yra būtinas elementas. Pateikimo forma: 5–asis leid.; 3rd ed.
 • Išleidimo duomenys. Tai duomenys apie išleidimo vietą, leidimą ir metus. Išleidimo vieta rašoma taip kaip pateikta dokumente. Jei jos nėra, rašoma santrumpa s.l. (sine loco – be vietos). Leidėjas nėra būtinas elementas. Jei išleidimo data nenurodyta, rašoma s.a. (sine anno – be metų). Jei išleidimo vieta ar data nustatoma iš kitų šaltinių, bet jų nėra dokumente, jos rašomos laužtiniuose skliaustuose [...].
 • Atnaujinimo (pataisymo) data. Būtinas elementas elektroniniams dokumentams. Rašoma po išleidimo datos. Skiriamas taškais.
 • Nuorodos sudarymo data. Būtinas elementas interaktyviems dokumentams. Rašoma mažąja raide laužtiniuose skliaustuose: [žiūrėta 2005 m. gegužės 11 d.].
 • Apimtis. Spaudinių apimtis nurodoma puslapių (lapų, skilčių ir kt.) skaičiumi, o daugiatomių leidinių – tomų skaičiumi. (206 p.; 103 lap.; 2 t.).
 • Prieiga. Būtinas elementas elektroniniams dokumentams. Žiniatinklio dokumentams po jos rašomas interneto adresas. (Prieiga per internetą: <http://www.mb.vu.lt>)
 • Standartinis numeris. Privalomas, jei yra nurodytas knygoje, daugiatomyje ar serialiniame leidinyje. Neprivalomas aprašant dokumento dalį, straipsnius ar pan. (ISBN 2–7654–0537–9.; ISSN 1045–1064.).

Šie duomenys bibliografiniame apraše skiriami tašku ir tarpu (kaip paprastas tekstas), o pagal reikalavimus gali tekti kai kuriuos duomenis pakreipti kursyvu (taip daroma todėl, kad iš aprašo būtų aišku, koks šaltinis yra aprašytas, kur yra straipsnis, kur knyga, jos dalis ir t.t.), nes bibliografinis aprašas – tai leidinio, straipsnio vizitinė kortelė.

Literatūros sąrašo elementų pavyzdžiai
DOKUMENTO RŪŠIS BIBLIOGRAFINIS APRAŠAS PASTABOS
Knygos Privalomi elementai: Pirminė atsakomybė (autorius); Antraštė; Laida; Išleidimo vieta; Išleidimo metai; Standartinis numeris. Knygos antraštė išryškinama kursyvu
Vieno autoriaus knyga SKADAUSKAS, Jonas. Katijonų ir anijonų radimas tirpaluose. Vilnius, 1997. 71 p. Jei knyga tik minima, nurodomas visas puslapių skaičius (162 p.), jei cituojamas konkretus tekstas iš knygos, nurodomas konkretus puslapis (–iai) (p. 13; p. 25–27).
Dviejų (trijų) autorių knyga RETKLIFAS, R.; ir KONEVĖJUS, D. Kaip surasti vienintelę: veiksminga penkių žingsnių susipažinimo teorija. Kaunas, 1997. 249 p. ISBN 9986-872-16-2. Jei leidinys turi tarptautinį standartinį knygos numerį (ISBN), jį rašome aprašo pabaigoje (tai galioja visiems bibliografiniams aprašams).
Keturių autorių knyga PINCEVIČIUS, Albertas, et al. Matematika : intensyvaus mokymo su kompiuteriu kursas. Vilnius, 2000. 267 p. Jei autoriai keturi ir daugiau, dokumentas aprašomas pagal pirmąjį, o po kablelio kursyvu rašoma et al.
Be autoriaus Šilalės krašto padavimai. Šilalė, 2000. 152 p. Jei autorius dokumente nenurodytas, pirmuoju elementu tampa antraštė.
Kolektyvinis autorius Kuro ir energijos balansas: 1995 – 1996 m. / Statistikos departamentas prie LR vyriausybės. Vilnius, 1997. 47 p. Po antraštės (pavadinimo) už brūkšnio rašomas įstaigos pavadinimas (kolektyvinis autorius). Kolektyvinis autorius nuorodose vartojamas retai, pvz., aprašant oficialaus pobūdžio medžiagą.
Disertacijos santrauka MOKŠIN, Vladimir. Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai: daktaro disertacijos santrauka. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2001. 41 p.  
Konferencijos medžiaga Vandens telkinių būklė ir gerinimo būdai : tarptautinė konferencija [Kaunas, 1997 m spalio 9–10 d.] : straipsnių rinkinys. Kaunas, 1997. 144 p.  
Straipsniai iš spausdintų monografijų Privalomi elementai: Pirminė atsakomybė; Antraštė; Laida; Leidimo vieta; Išleidimo metai; Straipsnio vieta monografijoje Prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašomi žodeliai In arba Iš. Šaltinio antraštė rašoma kursyvu.
Straipsnis iš monografijos BULAVAS, Vladas; ir ŠERMOKAS, Albertas. Bibliotekinės informacijos sistemos aspektai, kuriant LIBIS suvestinį katalogą. In BULAVAS, V. Idėjos virsta tikrove. Vilnius, 2005, p. 137–141. Nurodomi konkretūs straipsnio puslapiai.
Straipsnis iš enciklopedijos MERKYS, Vytautas. Aušrininkai. In Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2000, t. 1, p. 103.  
Straipsniai iš serialinių leidinių Privalomi elementai: Pirminė atsakomybė (autorius); Antraštė; Laida; Išleidimo metai; Numeracija; Straipsnio puslapiai. Periodinio ar tęstinio leidinio pavadinimas rašomas kursyvu.
Laikraščio straipsnis BASANAVIČIUS, Jonas. Lietuvos mokslo draugija. Lietuvos aidas, 1917, lapkričio 6.  
Žurnalo straipsnis WEAER, William. The collectors: command performances. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126–133.  
Spausdinti serialiniai leidiniai (laikraščiai žurnalai ir kt. tęsiamieji leid.) Privalomi elementai: Antraštė; Atsakomybė; Laida; Leidinio datos ir/ar numeriai; Išleidimo vieta; Išleidimo metai; Standartinis numeris  
Žurnalo aprašas Tarp knygų: Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mėnesinis žurnalas. 1991–  . Vilnius, 1991– . ISSN 0868–8826. Antraštė rašoma kursyvu.
Atkreipkite dėmesį, kad parašomi žurnalo leidimo metai (nuo...iki). Jei žurnalas leidžiamas šiomis dienomis, paliekamas tuščias tarpas.
Elektroninės monografijos, duomenų bazės Privalomi elementai: Pirminė atsakomybė (autorius); Antraštė; Laikmenos rūšis; Laida; Išleidimo vieta; Atnaujinimo ar pataisymo data; Nuorodos sudarymo data (interaktyviems dokumentams); Prieiga (interaktyviems dokumentams); Standartinis numeris.
MILIUS, Vacys. Žemaičių etnologijos bibliografija [interaktyvus]. [Vilnius]; Žemaičių kultūros redakcija, 2001 [žiūrėta 2005 m. spalio 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mch.mii.lt/KULTURA/etnologija.lt.htm>.
Elektroninių monografijų ar duomenų bazių dalys Privalomi elementai: Pagrindinio dokumento pirminė atsakomybė; Pagrindinio dokumento antraštė; Laikmenos rūšis; Išleidimo vieta; Leidėjas; Išleidimo data; Atnaujinimo data; Nuorodos sudarymo data (interaktyviems); Skirsnis ar atitinkamos dalies žymėjimas; Dalies antraštė; Vieta pagrindiniame dokumente; Prieiga; (interaktyviems); Standartinis numeris.
CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. Texinfo ed. 2.2. [Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994 [žiūrėta 1995 m. kovo 30 d.]. Chapter VII. A Mad Tea–Party. Prieiga per internetą: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html>.
Elektroninių monografijų ir duomenų bazių teikiniai (straipsniai) Privalomi elementai: Teikinio (straipsnio) autorius; Straipsnio antraštė; Pagrindinio dokumento pirminė atsakomybė (autorius); Pagrindinio dokumento antraštė; Laida; Išleidimo vieta; Leidėjas; Išleidimo data; Nuorodos sudarymo data (interaktyviems); Vieta pagrindiniame dokumente; Prieiga (interaktyviems); Standartinis numeris.
GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos) [interaktyvus]. In Klasikinė lietuvių literatūros antologija. Vilnius: Mokslininkų sąjungor institutas, 2002 [žiūrėta 2002 m. kovo 12 d.], ekr. 2. Prieiga per internetą: <http://anthology.lms.lt/lindex.html>.
Literatūros sąrašo, pateikto darbo gale, pavyzdys
 1. ARL Statistics 2004-2005 [interaktyvus]. Washington: ARL, 2006 [žiūrėta 2007 gegužės 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.arl.org/bm~doc/arlstat05.pdf>.
 2. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ištekliai. Informatika, 2000, t. 2 (36), p. 88–105.
 3. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Information resource management: manager of data, information, and knowledge. Informacijos mokslai, 2002, t. 22, p. 60–66.
 4. AUGUSTINAITIS, Arūnas. Komunikacijos ir informacijos mokslai: Teorinės integracijos prielaidos [interaktyvus]. In: Filosofija. Kaunas: Technologija, 1997 [žiūrėta 2006 sausio mėn. 18 d.]. Preiga per internetą: <http://www.ltu.lt/padaliniai/FAKULTETAI/vvf/zvvi/dokumentai/cv/augustinaitis_publikacijos_files/KIM_teorines_integracijos_prielaidos.htm>.
 5. BARONAS, Romas. Duomenų bazių sistemos. Vilnius, 2002, 126 p. ISBN 9955-491-24-8.
 6. BAUBLYS, Adolfas. Valdymo techninės priemonės. Vilnius, 1988, 200 p. ISBN 5-417-00132-5.
 7. BORGMAN, Christine L. Nuo Gutenbergo iki globalios informacijos infrastruktūros. Kaunas, 2003, 328 p. ISBN 9986-850-49-5.
 8. BRANIN, Joseph J. Knowledge Management in Academic Libraries: Building the Knowledge Bank at the Ohio State University [interaktyvus]. Ohio; OSU, 2003 [žiūrėta 2006 kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://library.osu.edu/sites/kbinfo/KMinacadlib.pdf>.
 9. BUCKLAND, M. Information as thing. Journal of the American Society of Information Science, 1991, no. 42:5 (June), p. 351–360.
 10. COX, John. Pricing Electronic information: A Snapshot of New Serials Pricing Models [interaktyvus]. Serials Rewiew, 2002, vol. 28, issue 3, p. 171–175 [žiūrėta 2005 sausio 15 d.]. Prieiga per: Science Direct.

Tekstinė išnaša

Kūrinys, iš kurio paimta citata, moksliniame darbe identifikuojamas išnaša. Tai yra trumpa nuoroda, įterpiama į tekstą skliausteliuose ar kaip pastaba pateikiama puslapio apačioje, skyriaus ar viso teksto pabaigoje. Išnašų tikslas – identifikuoti šaltinį, kurį autorius cituoja, polemizuoja, atpasakoja ar pan., bei nurodyti tikslią citatos ar perfrazuotos idėjos vietą dokumente.

Bibliografines nuorodas galima pateikti išnašose puslapio apačioje arba darbo gale.

1 variantas

Išnašos pateikiamos puslapio apačioje.

Nuoroda tekste:

Cituojamas tekstas¹... cituojamas tekstas².

Nuorodos puslapio apačioje:

¹KAUNAS, Domas. Lietuvių periodikos pirmtakas. Vilnius, 1991, p. 16.

² ŽUKAS, Vladas. Lietuvių knygotyros bruožai. Vilnius, 1989, p. 15.

...

Jei pateikiama kartotinė nuoroda į tą patį šaltinį, jį trumpinama, pavyzdžiui:

³KAUNAS, išnaša 1, p. 20.

2 variantas

Laužtiniuose skliausteliuose nurodomas įrašo numeris iš numeruoto bibliografinių nuorodų sąrašo darbo gale.

Nuoroda tekste:

Cituojamas tekstas... [1].

Sunumeruoto bibliografinių nuorodų sąrašo, pateikto darbo gale, fragmentas:

1. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Apie knygas ir knygynėlius. Voronežas, 1918. [1], 47 p.

2. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvių knyga spaudos draudimo metu. Kultūra, 1929, nr. 5, p. 33–37.

...

3 variantas

Lenktiniuose skliausteliuose nurodomas autorius arba leidinio pavadinimas ir metai. Bibliografinės nuorodos išdėstomos pirmojo elemento, t. y. autorių ar antraščių, abėcėlės tvarka.

Nuoroda tekste:

Cituojamas tekstas... (Biržiška, 1918).

Nenumeruoto bibliografinių nuorodų sąrašo darbo gale fragmentas:

BIRŽIŠKA, Vaclovas. 1918. Apie knygas ir knygynėlius. Voronežas, 1918. [1], 47 p.

KAUNAS, Domas. 1991. Lietuvių periodikos pirmtakas. Vilnius, 1991, p. 16.

...

Pastaba: bibliografinės nuorodos pavyzdžiuose sudarytos pagal LST ISO 690 ir LST ISO 690-2 standartą.

Kiti bibliografinių nuorodų sudarymo stiliai

Informacijos šaltinis Būtini bibliografinio aprašo elementai Bibliografinis aprašas literatūros sąraše
KNYGA
Vieno autoriaus knyga Aut. pavardė, V. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Laida. (jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Donskis, L. 2009. Moderniosios kultūros filosofijos metmenys. 2 leidimas. Vilnius: Versus aureus.
Dviejų autorių knyga Aut. pavardė, V. ir Aut. pavardė, V. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Laida (jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Murray, P. ir Murray L. 2000. Renesanso menas. Vilnius: R. Paknio l-kla.
Trijų autorių knyga Aut. pavardė, V., Aut. pavardė, V. ir Aut. pavardė, V. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Laida (jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Mayer, T., Duesenberry, J. S. ir Aliber R. Z. 1995. Pinigai, bankai ir ekonomika. Vilnius: Alma litera.
Keturių ir daugiau autorių knyga Aut. pavardė, V. et al. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Laida (jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Wilcox, D. L. et al. 2007. Ryšiai su visuomene: strategija ir taktika. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
Kolektyvinio autoriaus knyga Kolektyvinis autorius. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Laida (jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Tarptautinė migracijos organizacija (IOM). 2009. Grįžtamoji migracija: teorinės įžvalgos ir situacija Lietuvoje: mokslo studija. Vilnius: Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras.
Knyga be autoriaus Knygos antraštė: paantraštė. Metai. Leidimo vieta: Leidėjas. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2010. Vilnius: Rekona.
Knygos dalis Aut. pavardė, V. Metai. Knygos dalies antraštė. In: Knygos aut. V., Pavardė, Laida (jei tai nėra pirmas leidimas). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidėjas, puslapių, iš kurių cituojama, apimtis (skyrius). Pacevičius, A. 2003. Lietuvos knygos kultūra ir paleotipų proveniencijos. In: Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai: katalogas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, xvii-xxxv.
Smith, J. 2000. A source of information. In: W. Jones, ed. 3. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press, Chapter 2.
Knyga (prieiga per internetą) Aut. pavardė, V. Metai. Knygos antraštė: paantraštė [šaltinio tipas]. Laida (jei tai ne pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Prieiga per internetą: <elektroninis adresas> (arba duomenų bazės pavadinimas) [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Biržys, R. et al. 2008. Filosofijos pamatai: mokomoji knyga [interaktyvus]. 3-ioji laida. Vilnius: Technika. Prieiga per internetą: <http://www.ebooks.vgtu.lt/product/filosofijos-pamatai> [žiūrėta 2011 02 08].
Fishman, R. 2005. The rise and fall of suburbia [interaktyvus]. Chester: Castle Press. Prieiga per internetą: Ebrary Academic Complete [žiūrėta 2011 01 20].
STRAIPSNIS
Straipsnis žurnale Aut. pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris): straipsnio puslapiai. Kairienė, A. 2010. Pašaipiosios Lucilijaus epigramos. Literatūra, 52(3): 21-33.
Straipsnis žurnale (prieiga per internetą/duomenų bazę) Aut. pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė, Žurnalo antraštė [šaltinio tipas], tomas (numeris): straipsnio puslapiai. Prieiga per internetą: <elektroninis adresas> (duomenų bazės pavadinimas) [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Valantiejus, A. 2007. Analitinės Ralfo Dahrendorfo kategorijos, Sociologija. Mintis ir veiksmas [interaktyvus], 1(19): 33-50. Prieiga per internetą: <http://www.ku.lt/sociologija/files/2007_nr.01.33-50.pdf> [žiūrėta 2009 10 27].
Nordgren, L. F., Banas, K. ir MacDonald, G. 2011. Empathy gaps for social pain: Why people underestimate the pain of social suffering, Journal of Personality and Social Psychology [interaktyvus], 100(1): 120-128. Prieiga per internetą: Ebsco Publishing [žiūrėta 2011 03 10].
Straipsnis laikraštyje Aut. pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė. Laikraščio antraštė, mėnuo ir diena, straipsnio puslapiai. Jurkevičius, S. 2007. Kur veda Lietuvos švietimą nesibaigiančios reformos. Dialogas, gegužės 7 d., 3-4.
Straipsnis laikraštyje (prieiga per internetą) Aut. Pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė, Laikraščio antraštė [šaltinio tipas]. Prieiga per internetą: <elektroninis adresas> [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Tarandaitė, D. 2011. Žalgirio mūšio atminties tarptautinėje parodoje – Vytauto ir Jogailos portretai, Literatūra ir menas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.culture.lt/lmenas/straipsnis_id=17533> [žiūrėta 2011 03 14].
Publikuotas konferencijos straipsnis Aut. Pavardė, V. Metai. Pranešimo antraštė: paantraštė. In: Konferencijos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidėjas, pranešimo puslapiai. Bareikis, G. 2010. Forfeitingo metodo modeliavimas. In: Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 10-mečiui paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2010 m. gegužės 5 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus kolegija, 38-43.
KITI ŠALTINIAI
Internetinis puslapis/svetainė Aut. Pavardė, V. Metai. Internetinio puslapio antraštė: paantraštė [šaltinio tipas]. Prieiga per internetą: <elektroninis adresas> [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Barger, J. 2000. A biography of Leopold Paula Blogom [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.robotwisdom.com/jaj/ulysses/bloom.html> [žiūrėta 2010 07 20].
Vilniaus universiteto biblioteka. 2009-2010. Informacinis raštingumas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.ir.mb.vu.lt> [žiūrėta 2011 03 03].
Kompaktinis diskas Antraštė: paantraštė. Metai. [šaltinio tipas] Leidimo vieta: Leidėjas Kryždirbystė Lietuvoje: paminklai, ikonografija, papročiai, meistrai. 2005. [CD-ROM] Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras.
Rankraštis Aut. pavardė, V. Metai. Rankraščio antraštė: paantraštė [šaltinio tipas]. Kolekcija. Rankraščio saugojimo vieta. Butkūnas, J. 1982. Laiškai (14) [rankraštis]. F186 – Marcelinas Ročka (1912-1983). Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka.

Naudota literatūra:

 1. Mokslo darbai „Problemos“: atmena autoriams [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/probl/probl.html> [žiūrėta 2011 03 15].
 2. Anglia Ruskin University. 2010. Harvard System of Referencing Guide [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm> [žiūrėta 2011 03 03].

Informacijos šaltinis Bibliografinio aprašo elementai Bibliografinis aprašas literatūros sąraše
KNYGA
Vieno autoriaus knyga Aut. pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Kačerauskas, T. (2008). Tikrovė ir kūryba: kultūros fenomenologijos metmenys. Vilnius: Technika.
Dviejų autorių knyga Aut. pavardė, V., ir Aut. pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Greimas,  A. J., ir Žukas, S. (1993). La Lithuanie: Un des pays baltes. Vilnius: Baltos lankos.
Trijų autorių knyga Aut. pavardė, V., Aut. pavardė, V., ir Aut. pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Chopra, D., Ford, D., ir Williamson, M. (2010). Šešėlio efektas: atskleidžiant tikrosios savasties galią. Vilnius: Vaga.
Keturių ir daugiau autorių knyga Aut. pavardė, V., et al. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Ramonaitė, A., et al. (2009). Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos. Vilnius: Versus aureus.
Kolektyvinio autoriaus knyga Kolektyvinis autorius. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. (2010). Lietuva Europoje: ką rodo skaičiai? Vilnius: Statistikos departamentas.
Knyga be autoriaus Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). (Metai). Leidimo vieta: Leidėjas. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. (2004). Vilnius: Rekona.
Knygos dalis Aut. pavardė, V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In Knygos aut. V., Pavardė, (laida, jei tai nėra pirmas leidimas), Knygos antraštė: paantraštė (puslapių, iš kurių cituojama, apimtis (skyrius)). Leidimo vieta: Leidėjas. Pacevičius, A. (2003). Lietuvos knygos kultūra ir paleotipų proveniencijos. In Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai: katalogas (xvii-xxxv). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
O'Neil, J. M., ir Egan, J. (2006). Men's and women's gender role journeys. In B. R. Wainrib, Gender issues across the life cycle (ch. 3). New York: Springer.
Knyga (prieiga per internetą/ duomenų bazę) Aut. pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Žiūrėta metai mėnuo diena per internetą: <elektroninis adresas> (duomenų bazės pavadinimas). Tereškinas, A. (2011). Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje. Žiūrėta 2011 01 30  per internetą: <www.baltoslankos.lt/tereskinas/vyrupasaulis.pdf>.
Kronenfeld, D. B. (2008). Culture, Society, and Cognition: Collective Goals, Values, Action, and Knowledge. Žiūrėta 2011 02 14 per internetą: Ebrary Academic Complete.
STRAIPSNIS
Straipsnis žurnale Aut. pavardė, V.  (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris): straipsnio puslapiai. Kiguolytė, R.,  ir Valickas, G. (2008).  Smurto rodymas Lietuvos televizijos laidose. Psichologija, 37, 57-70.
Straipsnis žurnale (prieiga per internetą/duomenų bazes) Aut. pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Žiūrėta metai mėnuo diena per internetą: <elektroninis adresas> (duomenų bazės pavadinimas). Barkauskienė, R.,  et al. (2009). Ankstyvosios vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnostikos galimybės. Medicina, 45(10), 764-771. Žiūrėta 2011 02 02 per internetą: <http://medicina.kmu.lt/0910/0910-02l.pdf>.
Perrin, D. B. (2007). The Uneasy Relationship Between Christian Spirituality and the Human Sciences: Psychology as a Test Case. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 7(2), 169-192. Žiūrėta 2011 03 15 per internetą: Project Muse.
Straipsnis laikraštyje Aut. pavardė, V. (Metai, mėnuo diena). Straipsnio antraštė. Laikraščio antraštė, straipsnio puslapiai. Visockas, G. (2009, kovo 20 d.). Šaltoje Suomijoje gyvena šilti ir draugiški žmonės. XXI amžius, 12-13.
Straipsnis laikraštyje (prieiga per internetą) Aut. pavardė, V. (Laikraščio metai, mėnuo diena). Straipsnio antraštė. Laikraščio antraštė. Žiūrėta metai mėnuo diena per internetą: <elektroninis adresas>. Naršytė, A. (2011, kovo 11 d.). Plėšrumo anatomija. 7 meno dienos. Žiūrėta 2011 03 20 per internetą: < http://www.7md.lt/lt/2011-03-11/daile_2/plesrumo_anatomija.html>.
Publikuotas konferencijos straipsnis Aut. Pavardė, V. (Metai). Pranešimo antraštė: paantraštė. In Konferencijos antraštė: paantraštė (pranešimo puslapiai). Leidimo vieta: Leidėjas. Balčiūnienė, I.,  ir Miklovytė, I. (2010).  Priešmokyklinio amžiaus vaikų pokalbiai: ar mergaitės ir berniukai kalba skirtingo ilgio sakiniais? In Psichologiniai tyrimai: menas ar amatas : VII jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija (123-129). Vilnius: Ciklonas.
KITI ŠALTINIAI
Internetinis puslapis/svetainė Aut. pavardė, V. (Metai). Internetinio puslapio antraštė: paantraštė. Žiūrėta metai mėnuo diena per internetą: <elektroninis adresas>. Petronienė, G. (2011). Apmąstymai apie internetinius komentarus. Žiūrėta 2011 02 15 per internetą:  <http://www.manosveikata.lt/lt/specialistu-patarimai/psichologija/apmastymai-apie-internetinius-komentarus/>.
Vilniaus universiteto biblioteka. (2009-2010). Informacinis raštingumas. Žiūrėta 2011 02 16 per internetą: <http://www.ir.mb.vu.lt>.
Kompaktinis diskas Antraštė: paantraštė. (Metai). [šaltinio tipas] Leidimo vieta: Leidėjas. Vilniaus universiteto bibliotekos istoriniai rinkiniai. (1998).  [CD-ROM] Vilnius: UNESCO: Vilniaus  universiteto biblioteka.
Rankraštis Aut. pavardė, V. (Metai). Rankraščio antraštė: paantraštė [šaltinio tipas]. Kolekcija. Rankraščio saugojimo vieta. Masiulis, J. (1988). Laiškas Almai Šilenkienei ir Loretai Šilenkaitei [rankraštis]. F183 - Jurgis Baltrušaitis (1873-1944). Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka.

APA citavimo stiliaus pavyzdžiai parengti naudojant šiuos šaltinius:

 1. Purdue Online Lab. (2011) APA Formatting and  Style Guide. Žiūrėta 2011 03 14 per internetą: <http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/>
 2. American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association (APA).
Informacijos šaltinis Būtini bibliografinio aprašo elementai Bibliografinis aprašas literatūros sąraše
KNYGA
Vieno autoriaus/redaktoriaus knyga Aut. pavardė V. Knygos antraštė: paantraštė. Laida (jei tai ne pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas; Metai. Vosylius S. Šokas. Kraujavimas ir krešėjimo sutrikimai: mokomoji knyga. Vilnius: Vaistų žinios; 2015.
Du-šeši autoriai/redaktoriai Aut. pavardė V, Aut. pavardė V. Knygos antraštė: paantraštė. Laida (jei tai ne pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas; Metai. Molytė A, Kučinskas V. Žmogaus genomo analizė: dažniausiai taikomi matematiniai metodai: mokomoji priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla; 2015.

Dionne RA, Phero JC, Becker DE, editors. Management of pain and anxiety in the dental office. Philadelphia: WB Saunders; 2002.
Daugiau nei šeši autoriai/redaktoriai Aut. pavardė V, Aut. pavardė V, Aut. pavardė V, Aut. pavardė V, Aut. pavardė V, Aut. pavardė V, et al. Knygos antraštė: paantraštė. Laida (jei tai ne pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas; Metai. Andrejevaitė V, Ašoklis, R, Aranauskas R, Blažienė A, Bylaitė I, Butrimienė J et al. Šeimos medicinos vadovas. 2-asis atnauj. leidimas). Vilnius: Nacionalinis mokymų centras; 2015.
Be autoriaus/redaktoriaus Knygos antraštė: paantraštė. Laida (jei tai ne pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas; Metai. Scott’s Canadian dental directory 2008. 9th ed. Toronto: Scott’s Directories; 2007.
Knygos dalis Aut. pavardė V. Skyriaus pavadinimas. In: Redaktoriaus/Sudarytojo pavardė V. Knygos pavadinimas. Laida (jei tai ne pirmas leidimas). Leidimo vieta: Leidėjas; Metai. Skyrius; Puslapiai. Alexander RG. Considerations in creating a beautiful smile. In: Romano R, editor. The art of the smile. London: Quintessence Publishing; 2005. p. 187-210.
E-knyga Aut. pavardė V. Knygos antraštė: paantraštė [interaktyvus]. Leidimo vieta: Leidėjas; Metai [citavimo data]. Prieiga per (nurodomas bazės pavadinimas): elektroninis adresas Irfan A. Protocols for predictable aesthetic dental restorations [Internet]. Oxford: Blackwell Munksgaard; 2006 [cited 2009 May 21]. Available from Netlibrary: http://cclsw2.vcc.ca:2048/login?url=http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=181691
ŽURNALAS
Straipsnis spausdintam žurnale Aut. pavardė V, Aut. pavardė V. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštės trumpinys1 . Žurnalo numeris (išleidimo data): puslapiai. Haas AN, de Castro GD, Moreno T, Susin C, Albandar JM, Oppermann RV, et al. Azithromycin as a adjunctive treatment of aggressive periodontitis: 12-months randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2008 Aug; 35(8): 696-704.

Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern Med. 2006 Jul 4;145(1):62-9.
Straipsnis žurnale (prieiga per internetą) Aut. pavardė V. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštės trumpinys [interaktyvus]. Žurnalo išleidimo data [citavimo data]; žurnalo numeris: puslapiai. Prieiga per internetą: elektroninis adresas Tasdemir T, Yesilyurt C, Ceyhanli KT, Celik D, Er K. Evaluation of apical filling after root canal filling by 2 different techniques. J Can Dent Assoc [Internet]. 2009 Apr [cited 2009 Jun 14];75(3):[about 5pp.]. Available from: http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-75/issue-3/201.html

Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern Med [Internet].2006 Jul 4 [cited 2007 Jan 4];145(1):62-9. Available from: http://www.annals.org/cgi/reprint/145/1/62.pdf
Straipsnis žurnale (prieiga per duomenų bazę) Aut. pavardė V. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštės trumpinys [interaktyvus]. Žurnalo išleidimo data [citavimo data]; žurnalo numeris: puslapiai. Prieiga per (nurodoma duomenų bazė): elektroninis adresas Kėvelaitis E, Grabauskas V. Žurnalo „Medicina“ raida 2001-2004 metais. Medicina [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2016 07 14];41(3): 187-189. Prieiga per Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABA): http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:6206250/datastreams/MAIN/content
INTERNETINIAI PUSLAPIAI
Internetinis puslapis su autorium Aut. pavardė V. Internetinio puslapio pavadinimas [interaktyvus]. Publikavimo vieta2: Leidėjas; Publikavimo tada [paskutinio pakeitimo data; citavimo data]. Prieiga per internetą: elektroninis adresas Fehrenbach MJ. Dental hygiene education [Internet]. [Place unknown]: Fehrenbach and Associates; 2000 [updated 2009 May 2; cited 2009 Jun 15]. Available from: http://www.dhed.net/Main.html
Internetinis puslapis be autoriaus Internetinio puslapio pavadinimas [interaktyvus]. Publikavimo vieta3: Leidėjas; Publikavimo data [paskutinio pakeitimo data; citavimo data]. Prieiga per internetą: elektroninis adresas World Health Organization. Drinking water [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2015 Jun [cited 2015 Jul 20]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
KITI ŠALTINIAI
Straipsnis laikraštyje Aut. pavardė V. Straipsnio pavadinimas. Laikraščio pavadinimas. Data; puslapiai Fayerman P. Women must now wait to 40 for publicly paid amnio test. Vancouver Sun. 2009 Jun 9; Sect. A:5.
Straipsnis laikraštyje (prieiga per internetą) Aut. pavardė V. Straipsnio pavadinimas. Laikraščio pavadinimas [interaktyvus]. Data [citavimo data]. Prieiga per internetą: elektroninis adresas Health Canada issues warning over fake toothbrushes. The Globe and Mail [Internet]. 2009 April 10 [cited 2009 Jun 23]. Available from: http://www.theglobeandmail.com/news/national/health-canada-issues-warning-over-fake-toothbrushes/article973190
 1. Vankuverio stiliaus apraše nėra naudojami pilni žurnalų pavadinimai, tik bendrai įprasti trumpiniai : “New England Journal of Medicine” is cited as “N Engl J Med”. Jei trumpinys nėra nurodomas žurnale, teisingas variantas turėtų būti nurodomas PubMED Journals Database: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
 2. Vankuverio stiliaus apraše yra reikalaujama nurodyti publikavimo vietą, leidėja ir pirmąją datą. Jei ši informacija nėra pateikta, reikia rašyti: [vieta nežinoma], [leidėjas nežinomas] ar [data nežinoma].
 3. Vankuverio stiliaus apraše yra reikalaujama nurodyti publikavimo vietą, leidėja ir pirmąją datą. Jei ši informacija nėra pateikta, reikia rašyti: [vieta nežinoma], [leidėjas nežinomas] ar [data nežinoma].

Vankuverio stiliaus citavimo pavyzdžiai parengti naudojant šiuos šaltinius:

NB! Ilgi URL adresai gali būti sutrumpinami svetainėje: http://tinyurl.com/