Ko reikia, kad parašytum gerą mokslinį darbą?

Kurie iš pateiktų dalykų reikalingi norint parašyti gerą mokslinį darbą?

Reikalingus sudėkite į dalį su smegenimis, nereikalingus – į dalį su šiukšline.

Nereikalingi
Retorikos įgūdžiai Kritinis mąstymas Laiko planavimas bei valdymas Darbo planas Komunikacijos įgūdžiai Informacinis raštingumas Aukštojo mokslo įstatymo išmanymas Kūrybiškumas Vadovavimo savybės
Reikalingi